Je libo sníst vodu a lítat na buřtech?

29.2.2015 | 007 | Přečteno: hodně krát

Z toho co člověk

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 158 krát

Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná. Paul Jean

čti více

Starajíce se o štěstí

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 132 krát

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón

čti více

Kdo se vzdělává jen

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 145 krát

Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno. Platón

čti více

Kdo hodně sní není

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 124 krát

Kdo hodně sní, není zdravější než ten, kdo sní, co potřebuje, a stejně nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale kdo přečetl a naučil se věci užitečné. Diogénes ze Sinopé

čti více

Vzdělání není pouhým nashromážděním

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 127 krát

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené. Masaryk Tomáš Garrigue

čti více

První známkou začínajícího poznání

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 104 krát

První známkou začínajícího poznání je touha zemřít. Kafka Franz

čti více

Peršané posílají chlapce do

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 103 krát

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát. Xenofón

čti více

Učit se znamená objevovat

17.02.2009 | 1 komentářů | Přečteno: 239 krát

Učit se znamená objevovat to, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé. Bach Richard

čti více

Pravda je božská je

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 119 krát

Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem. Platón

čti více

Kde není rovnosti přátelství

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 109 krát

Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání. Platón

čti více

Moudří lidé mluví protože

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 148 krát

Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli. Platón

čti více

Milující ztrácí jasnozřivost pohledu

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 121 krát

Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky. Platón

čti více

Láska je nejstarší a

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 134 krát

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti. Platón

čti více

Vědět je uznat když

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 122 krát

Vědět je uznat, když něco víš, že to víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš. Konfucius

čti více

Jediná cesta k vědění

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 137 krát

Jediná cesta k vědění je činnost. Shaw George Bernard

čti více

© Copyright 2008 - 2011 Portik.cz - all rights reserved, powered by TEAM Portík.cz
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních vtipů, obrázků a videí !

Zavřít