Je libo sníst vodu a lítat na buřtech?

29.2.2015 | 007 | Přečteno: hodně krát

Láska ukazuje člověku cíl

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 99 krát

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Masaryk Tomáš Garrigue

čti více

Náboženství je život pod

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 106 krát

Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti. Masaryk Tomáš Garrigue

čti více

Naděje v život věčný

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 125 krát

Naděje v život věčný je základem naší víry životní. Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce. Masaryk Tomáš Garrigue

čti více

Mravnost dnes znamená do

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 108 krát

Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností. Masaryk Tomáš Garrigue

čti více

Cit ani vůle nejsou

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 113 krát

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Masaryk Tomáš Garrigue

čti více

Co je největší ztrátou

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 103 krát

Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny. Rabelais Francois

čti více

Zlost je nebezpečná člověka

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 99 krát

Zlost je nebezpečná, člověka ponižuje. Rabelais Francois

čti více

Jen když je koryto

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 132 krát

Jen když je koryto. Svině se již najdou. Rabelais Francois

čti více

Je krásné něčemu velet

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 120 krát

Je krásné něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo dobytka. Cervantes y Saavedra Miguel de

čti více

Není tak těžké za

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 131 krát

Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírat stálo za to. Cervantes y Saavedra Miguel de

čti více

Čestní muži se žení

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 133 krát

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy. Cervantes y Saavedra Miguel de

čti více

Moc dlužím nic nemám

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 109 krát

Moc dlužím, nic nemám. Zbytek dám chudákům. Rabelais Francois

čti více

Vládychtivost je náruživější než

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 117 krát

Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem. Tacitus Publius Cornelius

čti více

Nejvyšší politickou moudrostí je

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 100 krát

Nejvyšší politickou moudrostí je nečinnost. Lao-c´

čti více

Nejlepší prostředek jak ovládat

17.02.2009 | 0 komentářů | Přečteno: 93 krát

Nejlepší prostředek jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně. Seneca Lucius Annaeus

čti více

© Copyright 2008 - 2011 Portik.cz - all rights reserved, powered by TEAM Portík.cz
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních vtipů, obrázků a videí !

Zavřít